Müzakere

Müzakere, başlı başına bir uyuşmazlık çözüm tekniğidir. İnsanların farklılıkları çözme yöntemidir. Bir başka deyişle, Müzakere; tarafların kendileri ve birbirleri açısından en iyi sonucu elde etmeyi amaçladıkları bir diyalog sürecidir. Müzakerede, adalet ilkelerini önemseme, karşılıklı kazanma ve ilişkilerin sürdürülmesi için çaba harcamak başarılı bir sonucun anahtarıdır. Özel müzakere biçimleri birçok durumda kullanılmaktadır: iş ve ticari, uluslararası ilişkiler, hukuk sistemi, hükümet, iç ilişkiler, ve kişiler arası uyuşmazlıklar örnek olarak verilebilir. Müzakere süreci aşağıdaki aşamaları içerir:

- Hazırlık
- Müzakere için müzakere aşaması
- Hedeflerin açıklığa kavuşturulması
- Analiz
- Kazan-Kazan için müzakere edilmesi
- Anlaşma
- Bir eylem planının belirlenmesi ve uygulanması